Feed on
Posts
Comments

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത മലയാളം വ്യാഖ്യാനം: ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീതയുടെ നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ഇന്ന് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. സുപ്രസിദ്ധ ഭാതവത വ്യാഖ്യാതാവും മഹാപണ്ഡിതനും ഭക്താഗ്രണിയുമായ പണ്ഡിറ്റ് പി. ഗോപാലന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ ഭഗവദ്ഗീതാ വ്യാഖ്യാനം അവയില്‍നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തവും അനേകം പ്രത്യേകതകളുള്ളതുമാണ്. അദ്വൈതസമ്പ്രദായത്തില്‍ ശങ്കരമതാനുയായിയായി ശ്രീ ശങ്കരാനന്ദസരസ്വതി എന്ന മഹാത്മാവുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീശങ്കരദിഗ്വിജയം, പഞ്ചദശീ, അനുഭൂതിപ്രകാശം തുടങ്ങി അനേകം വേദാന്തകൃതികളുടെ കര്‍ത്താവായിരുന്ന ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ശ്രീശങ്കരവിരചിതമായ ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ എളുപ്പമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അത് എല്ലാവര്‍ക്കും സുഗമമാകണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ശ്രീ ശങ്കരാനന്ദസരസ്വതി ശങ്കരഭാഷ്യാനുസാരിയായതും ലളിതവുമായ ഒരു ഗീതാവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചു. ശങ്കരാനന്ദീ ടീകാ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം ഭഗവദ്ഗീതാ പ്രേമികള്‍ക്കിടയില്‍ അതീവ പ്രീതിയാര്‍ജ്ജിച്ച ഒന്നാണ്. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തെ അവലംബിച്ചാണ് പണ്ഡിറ്റ് പി. ഗോപാലന്‍ നായര്‍ ഭഗവദ്ഗീത വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഭഗവദ്ഗീതയുടെ പതിനെട്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളുടെയും സാരസംഗ്രഹവും ഗീതാശ്ലോകങ്ങളുടെ അകാരാദിസൂചികയും ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിനു മാറ്റു കൂട്ടുന്നു.

കടപ്പാട്: പണ്ഡിറ്റ് പി. ഗോപാലന്‍ നായരുടെ ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത വ്യാഖ്യാനം സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ അയച്ചുതന്നത്, ഈ ബ്ലോഗിന്റെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കു സുപരിചിതനായ പി. എസ്സ്. രാമചന്ദ്രന്‍ (രാമു വേദാന്ത) ആണ്. ശ്രീ. രാമചന്ദ്രനോടുള്ള നിസ്സീമമായ കടപ്പാട് ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയും അനേകം മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഇ-ബുക്കുകളായി മലയാളികള്‍ക്കു കാഴ്ചവെയ്ക്കുവാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു അവസരമുണ്ടാകട്ടെ എന്നു സര്‍വേശ്വരനോടു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ഡൗണ്‍ലോഡ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത വ്യാഖ്യാനം – പണ്ഡിറ്റ് പി. ഗോപാലന്‍ നായര്‍

 

21 Responses to “ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത വ്യാഖ്യാനം – പണ്ഡിറ്റ് പി. ഗോപാലന്‍ നായര്‍”

 1. ramu says:

  Thanks very much.

 2. K.Madhavan Nair says:

  Kindly allow me to read published spiritual books like Bhagavat Geeta Vyakhyanam by Sri.Pandit Gopalan Nair and other spiritual books.

 3. It seems there are so many spiritual books available to read and I am am interested to read those .

 4. Sudhakar Achath says:

  My grandfather Achath Ravunny Menon is a contemporary of Pandit P. Gopalan Nair (PGN). I, as a boy, have later attended the high school where PGN was once the headmaster. I am from Kollengode, Palakkad.

  It is nice to know that Sankara Bhashyam of Gita with Malayalam vyakhyanam by PGN is now available as e-Book. I have studied this work though not completely. PGN has also written on Brahma Sutram and Bhagavatham, and to the best of my knowledge, as different volumes.

  My grandfather has written (Sankara’s) Soundarya Lahari and Sivananda Lahari in Malayalam verse. At that time, it was published by ESS PEE KAY Press, Kollengode.

 5. Ps RAMACHANDRAN says:

  Dear Sudhakar Achath

  If your family or friends are having the Brahma Sutram and Bhagavatham of PGN, or if you can locate it near your libraries or in the Palakkad District Library, you can borrow it and get a scan or photocopy of the same for publication in this blog, in the interest of future generations. So make a search for it. Of course, that is possible only if you are in Palakkad or nearby.

  By the way your grandfather’s Soundarya Lahari and Sivananda Lahari in Malayalam is with commentary or just plain slokas only?

  You can reply through a comment below this post.

  regards

 6. unable to down load

 7. SOBHANAKUMARY says:

  No words of gratitude will be sufficient to show my thanks for this noble service by you.
  Still, I thank you very much?

 8. Renjith says:

  Do you have a printed copy of this book?

 9. lakshmy says:

  Namasthe!

  I would like to know if you are having any copy of yogavasishtam ?
  kindly reply

  Regards
  Lakshmy Pillai

 10. SEKHARAN MENON says:

  NAMASTHE,

  DO YOU HAVE HARD COVER BOOK OF FULL SET BHAGAVATHAM BY PANDIT SHRI P GOPALAN NAIR ?

 11. Suresh Babu says:

  ദാമോദരസ്തോത്രം ,ദാമോദരാഷ്ടകം
  pdf malayalam അയച്ചുതരുമോ

  Sureshbabu

 12. Sajeev Nair says:

  പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീ ഗോപാലൻ നായരുടെ അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം കൂടി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താൽ ഉപകാരം ആയിരുന്നു.

 13. Premdas.V.K says:

  Thank you very much for the link of Adhyatma Ramayana ed. by Pt. Gopalan Nair –

 14. Premdas.V.K says:

  Hi All if any one has copy of Srimad Bhagavatham of PGN, kindly send me the link where i can download the same.
  Thank you so much for keeping all this and giving an option to download for the devotees who like to read this. May god bless you all the concerned who involved this great job.
  Kind regards,
  Premdas

 15. jayakrishnan b says:

  iam jayakrishnan b

 16. Dr Padmaja Devi says:

  Excellent to get the soft copy of this wonderful book.
  Thank you for this good effort

Leave a Reply