Feed on
Posts
Comments

മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യവും അപൂര്‍വവുമായ ആദ്ധ്യാത്മികസാംസ്കാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമം ചെറിയതോതിലെങ്കിലും ഇന്നു നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൃതികളുടെ എണ്ണവുമായി ഒത്തുനോക്കിയാല്‍ വളരെ ചെറിയൊരു പങ്കു കൃതികള്‍ മാത്രമേ ഇതുവരെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നു വ്യക്തമാകും. വേദങ്ങള്‍, ഉപനിഷത്തുക്കള്‍, സ്മൃതികള്‍, പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍, കാവ്യനാടകാദി സാഹിത്യകൃതികള്‍ എന്നിങ്ങനെ ഹിന്ദുമതത്തെയും ഭാരതീയസംസ്കാരത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്നവയും ഓപ്പണ്‍ ഡൊമെയ്‍നിലുള്ളവയുമായ ആയിരക്കണക്കിനു അമൂല്യകൃതികള്‍ ഇനിയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുവാനുണ്ട് എന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവയില്‍ എണ്‍പതോളം വരുന്ന കൃതികളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഈ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് “മലയാളഗ്രന്ഥവിവരം” എന്ന സൈറ്റിനോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ ലിസ്റ്റില്‍പെടുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ആദ്ധ്യാത്മികസാംസ്കാരിക കൃതികള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള യജ്ഞത്തില്‍ പങ്കാളികളാകുവാന്‍ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭത്തില്‍ നമുക്കോരോരുത്തര്‍ക്കും എന്തു ചെയ്യുവാനാകും എന്നറിയുവാന്‍ ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന പേജു സന്ദര്‍ശിക്കുക.

ഗ്രന്ഥനാമം  ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്  വര്‍ഷം
1 അദ്വൈത ദീപിക (അഥവാ മോക്ഷപ്രദീപനിരൂപണം) സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള കണ്ടിയൂര്‍ എം 1914
2 അദ്വൈത ദീപിക (അഥവാ മോക്ഷപ്രദീപനിരൂപണം) സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള കണ്ടിയൂര്‍ എം 1914
3 അഭിഷേകനാടകം ഭാസന്‍; നാരായണമേനോന്‍ വള്ളത്തോള്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1922
4 അരവിന്ദയോഗി ജനാര്‍ദ്ദനമേനോന്‍ കുന്നത്ത്‌ 1934
5 അവിമാരകം ഭാസന്‍; നാരായണന്‍പോറ്റി ആര്‍. അരുവിക്കര ഇടമന (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1925
6 ആനന്ദമഠം ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റര്‍ജി 1909
7 ആനന്ദമഠം ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റര്‍ജി; കുഞ്ഞുണ്ണി നായര്‍ ടി.പി (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1920
8 ഉത്തരഗീത ഈശ്വരാനന്ദ സ്വാമികള്‍; പരമേശ്വരന്‍ പി. പയിങ്ങാലില്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1921
9 ഉത്തരമീമാംസാ (അഥവാ വേദാന്ത ദര്‍ശനം…ശങ്കരഭാഷ്യാ, സമേതാ) രാമന്‍പിള്ള എന്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1933
10 ഉപദേശസാരം രമണ മഹര്‍ഷി 1936
11 ഊരുഭംഗം ഭാസന്‍; നാരായണമേനോന്‍ വള്ളത്തോള്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1919
12 ഏറുനാടുകലാപം ഗോവിന്ദന്‍നായര്‍ കെ.വി 1922
13 കണ്ഠാമൃതം നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദര്‍ 1906
14 കപാലകുണ്ഡല ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റര്‍ജി; ശ്രീനിവാസ ശാസ്ത്രി ടി.വി (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1925
15 കര്‍ണ്ണഭാരം ഭാസന്‍; രാമന്‍നമ്പൂതിരി ഈ.വി (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1918
16 കാളിദാസന്‍ രാജരാജവര്‍മ്മ വടക്കുംകൂര്‍ 1932
17 കൃഷ്ണചൈതന്യ സ്വാമികള്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ പി.എസ്‌ 1920
18 കേരളമാഹാത്മ്യം ശേഷുശാസ്ത്രികള്‍ ശേഖരിപുരം (എഡിറ്റര്‍) 1912
19 കേരളമാഹാത്മ്യം ഭാഷാ None 1934
20 കേരളവര്‍മ്മ പഴശ്ശിരാജാ കൃഷ്ണമേനോന്‍ കപ്പന 1935
21 കേരളവര്‍മ്മ പഴശ്ശിരാജാ കൃഷ്ണമേനോന്‍ കപ്പന 1935
22 ചന്ദ്രഗുപ്തന്‍ ദ്വിജേന്ദ്രലാല്‍റായ്‌; ശങ്കുണ്ണിമേനോന്‍ തേറമ്പില്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1942
23 ചാണക്യന്‍ വിശാഖദത്തന്‍; കൃഷ്ണന്‍തമ്പി വി (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1938
24 ജഗദ്ഗുരു ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രാജരാജവര്‍മ്മ വടക്കുംകൂര്‍ 1938
25 ജഗദ്ഗുരു ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രാജരാജവര്‍മ്മ വടക്കുംകൂര്‍ 1938
26 തൈക്കാട്ട്‌ യോഗിയാര്‌ ശങ്കുണ്ണിനമ്പീശന്‍ കൊടയ്ക്കാട്ട്‌ 1930
27 ദശകുമാരചരിതം ദൊരസ്വാമിശര്‍മ്മ പി.ആര്‍ 1930
28 ദുര്‍ഗ്ഗാദാസന്‍ ദ്വിജേന്ദ്രലാല്‍റായ്‌; കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി ആറ്റൂര്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1932
29 ദൂതവാക്യം ഭാസന്‍; കേരളവര്‍മ്മത്തമ്പുരാന്‍ പന്തളത്ത്‌ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1919
30 ദേവാര്‍ച്ചാപദ്ധതി പൂജാകല്‍പലത നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദര്‍ 1917
31 ദേവിമാഹാത്മ്യം ദുര്‍ഗ്ഗാസപ്തശതി മഹാദേവശാസ്ത്രികള്‍ കണ്ടിയൂര്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1928
32 ധര്‍മ്മസാരാദര്‍ശനം എന്ന മോക്ഷപ്രദീപഖണ്ഡനം ശിവരാമകൃഷ്ണയ്യര്‍ ആര്‍ 1912
33 നാരായണഗുരുസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം കുമാരന്‍ മൂര്‍‌ക്കോത്ത്‌ 1930
34 നാരായണീയം നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട്‌ മേല്‍പ്പത്തൂര്‍; രാമവാരിയര്‍ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1931
35 പഞ്ചദശി തത്വവിവേകം വിദ്യാരണ്യ; മൂസ്സത്‌ പി.എന്‍ (വ്യാഖ്യാതാ) 1936
36 പഞ്ചരാത്രം ഭാസന്‍; പരമേശ്വരന്‍പിള്ള പി. ചിറയിന്‍കീഴ്‌ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1920
37 പഞ്ചരാത്രം ഭാസന്‍; രാജരാജവര്‍മ്മ എം (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1918
38 പഞ്ചരാത്രം നാടകം ഭാസന്‍; നാരായണമേനോന്‍ വള്ളത്തോള്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1923
39 പത്മാവതി ഭാസന്‍; കൃഷ്ണവാരിയര്‍ ഇ.വി (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1934
40 പഴശ്ശിരാജാ ബ്രഹ്മവ്രതന്‍ സ്വാമി 1957
41 പ്രതിമാനാടകം ഭാസന്‍; രാജരാജവര്‍മ്മതമ്പുരാന്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1917
42 ബാദരായണ ബ്രഹ്മസൂത്രം ഗുരുക്കള്‍ കെ.എന്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1935
43 ബ്രഹ്മാഞ്ജലി നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദര്‍; നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദര്‍ (എഡിറ്റര്‍) 1917
44 ബ്രഹ്മാനന്ദീയം ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമി; ആഗമാനന്ദസ്വാമി; ശേഷാദ്രി പി (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1929
45 ഭഗവാന്‍ ശ്രീരമണമഹര്‍ഷി അപ്പുണ്ണി തെയ്യുണ്ണി 1939
46 ഭാഷാമുദ്രാരാക്ഷസം വിശാഖദത്തന്‍; ഉദയവര്‍മ്മരാജാ എം (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1934
47 ഭീഷ്മര്‍ ദ്വിജേന്ദ്രലാല്‍റായ്‌; കുഞ്ഞിരാമന്‍ പി (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1934
48 മദ്ധ്യമവ്യായോഗം ഭാസന്‍; നാരായണപിള്ള സി.ആര്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1928
49 മഹാത്മഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥാസംക്ഷേപം മോഹന്‍ദാസ്‌ കരംചന്ദ്‌ ഗാന്ധി 1948
50 മുദ്രാരാക്ഷസം വിശാഖദത്തന്‍; കൃഷ്ണവാരിയര്‍ കണ്ണമ്പുഴ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1930
51 മോക്ഷപ്രദീപം ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി 1916
52 യോഗവാസിഷ്ഠം മൂസ്സത്‌ പി.എന്‍; ദാമോദരന്‍ കര്‍ത്താവ്‌ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1904
53 രമണഗീത രമണ മഹര്‍ഷി 1936
54 രാജയോഗം വിവേകാനന്ദ സ്വാമി; കുമാരനാശാന്‍ എന്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1914
55 രാജയോഗം പാതജ്ഞലയോഗസൂത്രം അടങ്ങിയത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി; കുമാരനാശാന്‍ 1916
56 ലളിതാ ത്രിശതി ശങ്കരാചാര്യ; നാരായണയ്യര്‍ ടി.ആര്‍ (വ്യാഖ്യാതാ) 1929
57 ലളിതാ ത്രിശതി ഭാഷാഭാഷ്യം ശങ്കരാചാര്യ; മഹാദേവയ്യര്‍ കണ്ടിയൂര്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1922
58 വിചാരസാഗരം. നിശ്ചലദാസ്‌ സാധു; നാരായണമേനോന്‍ കോരാത്തെ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1905
59 വ്യാസഭാരതം (സംഗ്രഹം) കുഞ്ഞുരാമന്‍ സി.വി 1930
60 ശങ്കരവിജയം മാധവാചാര്യര്‍; ശാമുമേനോന്‍ വരവൂര്‍ ചിറ്റൂര്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1912
61 ശങ്കരവിജയം ഭാഷാനാടകം കൃഷ്ണപിള്ള കെ.ആര്‍ 1898
62 ശിവലിംഗസ്വാമികള്‍ ഭാസ്കരന്‍ കെ.ആര്‍ 1930
63 ശ്രീകൃഷ്ണകര്‍ണ്ണാമൃതം കൃഷ്ണലീലാശുകന്‍; വാസുദേവശര്‍മ്മ സി.കെ (വ്യഖ്യാതാ) 1922
64 ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം കാവ്യം സുകുമാരകവി; രാമവാരിയര്‍ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1928
65 ശ്രീനാരായണഗുരു സ്വാമികള്‍ ഭാസ്കരന്‍ കെ.ആര്‍ 1935
66 ശ്രീമച്ഛങ്കര ദിഗ്‌വിജയം വിദ്യാരണ്യ; സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ തിരുമുമ്പ്‌ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1964
67 ശ്രീരമണമഹര്‍ഷി ശങ്കരന്‍ വി.കെ 1938
68 ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ തിരുവായ്മെഴി രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ; നിരഞ്ജനാനന്ദന്‍ സ്വാമി (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1931
69 ശ്രീരാമഗീത നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദര്‍; 1905
70 ശ്രീരാമഗീതാഗദ്യം നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദര്‍; പരമേശ്വരന്‍പിള്ള കെ. വടയാറ്റുകോട്ട (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1930
71 ശ്രീരാമോദന്തം ശങ്കരവാരിയര്‍ കെ. കിളിമാനൂര്‍ (വ്യാഖ്യാതാ‍) 1920
72 ശ്രീശങ്കരവിജയം കാവ്യം മാധവാചാര്യര്‍ 1928
73 ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ ഗിരീശ്‌ ചന്ദ്രഘോഷ്‌; രവിവര്‍മ്മ ഇളയരാഡ വടക്കുംകൂര്‍ (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1930
74 ശ്രീശാരദാദേവി ശൈലജാനന്ദ സ്വാമി 1932
75 സംക്ഷിപ്താചാര പദ്ധതി നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദര്‍ 1917
76 സംസ്കൃത ദീപിക പരമേശ്വരശാസ്ത്രി കെ.എസ്‌ 1932
77 സദാശിവേന്ദ്ര സരസ്വതി (അഥവാ ഒരു പണ്ഡിതയോഗീശ്വരാചാര്യന്‍) രാമന്‍ നമ്പൂതിരി ഇ.വി 1927
78 സ്വപ്നവാസവദത്തം ഭാസന്‍; നാരായണന്‍പോറ്റി ആര്‍. അരുവിക്കര ഇടമന (വിവര്‍ത്തകന്‍) 1914
79 ഹഠയോഗ പ്രദീപിക കിളിപ്പാട്ട്‌ നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദര്‍ 1906
80 ഹഠയോഗപ്രദീപിക സ്ഥാണുപിള്ള എസ്‌; രാമന്‍പിള്ള എന്‍ (വ്യാഖ്യാതാ) 1927
81 ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം നിരഞ്ജനസ്വാമി (വ്യാഖ്യാതാ‍) 1939
82 ഹിതോപദേശം വേലുപ്പിള്ളശാസ്ത്രി എം.ആര്‍ (പുനരാഖ്യാതാ‍) 1937

261 Responses to “ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്”

 1. Anish Babu says:

  Plz allow me to help you

 2. Rajendran Kartha says:

  Namasthe,
  I have a computer Institute and also had knowledge in malayalam typing. How can I a part of this project?

  • bharateeya says:

   Rajendran Kartha,

   Namaste!

   You are welcome to join Malayalam Ebooks digitization project. I am planning to start digitization of Malayalam translation of Mahabharata by Kunjikkuttan Tampuran within a month. I have noted your email and will write to you before starting this project. Your participation in this project will be most valuable. Thank you very much for offering your valuable time for this project.

   • RAMANUNNI MADHAVAN says:

    i will surely download it.you are doing a grat thing sir…. i would also like to help you in book ditilisation if you allow…….iam a student

    • bharateeya says:

     Ramanunni Madhavan,

     You are welcome to join our team for digitizing books. I will write to you when we start our next project.

     • Saji says:

      Namasthe,

      Mahabharatham by Sri. Kunjukuttan Thampuran is already availble in Malayalam Digital Form – http://www.sreyas.in – Please digitize the books which are not already done in other sites, through this way we can have more and more books. Also I am ready to help in digitize project, please contact me whenever need help.

      Pranamam

     • bharateeya says:

      Saji,

      I am aware of the work being done by Sreyas team. This list was posted much before Mahabharatam Kilippattu was digitized by them.

   • Girish Raja says:

    Dear sir,
    Kindly digitize the following books by Kavisarvabhauman Kodungallur Cheriya Kochunni Thampuran.
    (1) Bhadrolpathy and
    (2) Bhaagavatham in 3 volumes
    Thank you.
    Regards,
    Girish

   • Hi , coluld any one suggest a link of malayalam translated copy of ” BAHVISHYAPURANA”

 3. DKM Kartha says:

  Shreeman!
  I will interested in helping with the digitalization of the following book:

  64 ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം കാവ്യം സുകുമാരകവി; രാമവാരിയര്‍ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1928

  Although I do not have a copy of the book, I have copies of two editions of the SamskR^tam original: The Higginbothams Edition of 1982 and the RAshtReeya SamskR^ta samstthAn edition of 2006. Both of those well-edited books can be used to verify the accuracy of the text in the Malayalam version and to correct typographical errors introduced by the printers.

  Namaste,

  DKM Kartha

  • bharateeya says:

   DKM Kartha,

   I am also very much interested in digitization of Srikrishna Vilasam Kavyam. I have sent you a detailed mail. Please reply to it.

   • DKM Kartha says:

    Namaste,

    I never got any e-mail from you. Could you re-send it to the address above without any attachments? Sometimes attachments are sources of trouble and Earthlink might trash it, but in such cases they always notify. So, I am puzzled.

    Thanks for this opportunity. A friend in India has written to me that he has a copy of the book we are talking about, but it might take some time before I get it. I will let you know when I get. I guess some time in December might be the best bet.

    DKM

    • bharateeya says:

     DKM Kartha,

     Namaste!

     I think you had received my mail. There were no attachments. I had received a brief note of thanks from you as reply to my mail. I tried to procure a copy of Kaikulangara Rama Warrier’s commentary on SKV Kavyam. But could not find it in any libraries till now. It would be great help if you can get a photocopy or scan of that book. Meanwhile I have procured a copy of the Rasthriya Sanskrita Sansthan edition of SKV.

     Please ask your friend if he could send me a photocopy or scan of the book.

 4. തപസ്യ says:

  ശ്രീ രാമജയം…..
  ഞാന്‍ ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് Malayalam eBooks ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യത്മികതയെ പറ്റിയും കേരള പ്യ്യ്ത്രികാതെ പറ്റിയും കൂടുതല്‍ അറിയാനും അതിന്റെ പ്രചാരണത്തില്‍ ഒരു ഭാഗം ആകണം എന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ദയവുചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ ഉദ്യമത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടു മനസിലകാനും സാധികുമെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനും എന്നെ അനുവദികണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു… മെയില്‍ വഴി റിപ്ലെ ചെയ്യാമോ….

 5. My request is to create a facebook page for the blog so that you will be able to involve a larger community of people.

  Regards,
  Pradeep Vasudevan
  Cochin

 6. Pramod Rajappan says:

  ധന്യാത്മന്‍
  എനിക്ക് ഈ ഉദ്യമത്തില്‍ ഭാഗം ആകണമെന്ന് ഉണ്ട് കുറച്ചു ഭാഗങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ടൈപ്പ് ചയ്തു തരാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു ആയതിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ദയവായി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു

  • bharateeya says:

   പ്രമോദ്,

   ഇ-ബുക്ക്സ് പ്രോജക്ടിലേയ്ക്കു സ്വാഗതം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കള്‍ക്ക് ഇന്നു തന്നെ വിശദമായി ഒരു ഇ-മെയില്‍ അയയ്ക്കാം.

   • Pramod Rajappan says:

    ശങ്കര്‍ജി,
    അടുത്ത പുസ്തകം തന്നോളൂ….ടൈപ്പിംഗ് തുടങ്ങാം…

 7. vaisakh says:

  namastea
  i want sandhyanamam in malayalam digitalis text

 8. vibiesh says:

  Thanks alot for your great effort. It will be more pleasant if the ebooks were available in the java format for mobile phones.

  Hope you will grand our wish

  Thanks

 9. satheeshji says:

  I am interested to typing malayalam. pl contact for participate yr greate karma yoga…

  • bharateeya says:

   Satheehji,

   You are welcome to join our team. I will write to you when we start our new ebook project.

   • satheeshji says:

    ശ്രി ഭാരതീയ,
    തീര്‍ച്ചയായും ഈ മഹത്തരമായ സംരംഭത്തിന് ഒപ്പം എന്നുമുണ്ടാകും. അതിനു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ…

 10. Suneesh Namboodiri says:

  ഈ മഹത്തായ പരിശ്രമത്തിനു എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു …

 11. SUBRAHMANYA says:

  Sreeman,

  I have been searching for the malayalam translation of the book “SRI MAHA BHAKTHA VIJAYAM”. I urge your kind self to retreive the same to make available in the web. If its available already, please let me know about the same.

  Your efforts are really priceless…

  Thanks ,

  Subrahmanya

  • bharateeya says:

   Subhramanya,

   I will look for old editions of Bhaktavijayam. We can digitize only those books which are in public domain.

 12. Liju says:

  Dear Sree bharateeya, I was searching for a long time to be part of these kind of teams, recently found you guys in world of malayalam e-books. Cud u pls advise me how can I join your team to help you. I can help you to type in malayalam.
  Thank you
  Kind regards
  Lx

  • bharateeya says:

   Liju,

   You are most welcome to join our team. I have noted your email address. I will write to you when we start our next project.

 13. jithin j naduvath says:

  great work

 14. manoj mohanan says:

  Hi

  I have a collection of old english and malayalam books and Music Records. I want to share the things to this community.

  Thanks

  Manoj

  • bharateeya says:

   Manoj Mohanan,

   Thanks for your generous offer. As a policy, we post only spiritual/Hindu religious books in Malayalam in this blog. If you could send me a list of religious and spiritual books in Malayalam in your collection, I will be able to tell you how many of them can be posted here.

 15. Arun says:

  Expecting Agnipuranm, Garudapuranam, Charaka Samhita, Ashtangahridaya Samhita, Chitrasootram etc.

  Best regards for the projects.

 16. anil kumar says:

  നമസ്ക്കാരം
  നിങളുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രവർത്തിയിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നുണ്ട് … സാവധാനം ചെയ്താൽ മതിയാകുന്ന ഒരു വർക്ക്‌ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ 2 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീരത് തരാം …. എന്നെയും നിങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളക്കുമോ ?????

  വിനയത്തോടെ
  അനിൽ കുമാർ

  • bharateeya says:

   അനില്‍ കുമാര്‍

   മലയാളം ഇ-ബുക്സ് പ്രോജക്ടില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ താങ്കളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏകദേശം തീരാറായി. അടുത്ത പ്രോജക്ട് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും അറിയിക്കും.

  • abhilah says:

   ഞങ്ങള്‍ ഒരു ഹിന്ദു മാഗസിന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താങ്കള്‍ക്ക് അതില്‍ ഇതിലെ കണ്ടന്റ്സ് പരിചയപെടുത്തുവാന്‍ താല്പ്പരിയം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ദയവായി വിളിക്കുക 8593923412

 17. Hareesh says:

  Hi

  This is the first time I am visiting this site.This is really an amazing work.I could down load lots of books which I was looking for a long time.

  Have you heard about Ramayanam written by Pandit Gopalan Nair or by Ramchandra Dev?Will it be possible to put it in the site?

  Regards
  Hareesh

  • bharateeya says:

   Hareesh,

   I have heard of both the books. I think both of them are still under copyright. Dev’s translation of Adhyatma Ramayana was published in 1980 and that of Gopalan Nair lived till 1967 (his works will come to public domain only in 2027). I will gladly publish the books if it is possible to get the permission of their copyright holders. BTW, do you think it is possible to get permission from their family for publishing ebooks of Adhyatma Ramayana on the internet? Please let me know your opinion.

 18. Vijesh Nair says:

  Hi,
  such a good website for Hindu i don’t see before.

  Best of Luck.

  Vijesh Nair

 19. Harisankar N B says:

  ഈ വെബ് സൈറ്റ് എനിക്ക് ഏരെ ഇഷ്റ്റപ്പെട്ടു.

  ശ്രീ ത്രിപുര സുന്ദരി സ്തോത്രം എന്ന ബുക്ക് എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും ഇതു വരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നു സഹായിക്കുമോ?..

  നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.

  ഹരിശങ്കര്‍.

  • bharateeya says:

   ഹരിശങ്കര്‍,

   ത്രിപുരസുന്ദരീസ്തോത്രം എന്ന പേരില്‍ ഒരു സ്തോത്രമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ത്രിപുരസുന്ദരിയുടെ നിരവധി സ്തോത്രങ്ങളുണ്ട്. ത്രിപുരസുന്ദരീമാനസപൂജാസ്തോത്രം, ത്രിപുരസുന്ദരീ അഷ്ടകം, എന്നിങ്ങനെ. അതില്‍ ശങ്കരാചാര്യവിരചിതമായ ത്രിപുരസുന്ദരീമാനസപൂജാസ്തോത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കില്‍ അത് താഴെ പറയുന്ന സൈറ്റിലുണ്ട്.
   http://www.virtualvinodh.com/aksharamkh/aksharamukha-web.php?website=http://sanskritdocuments.org/all_sa/&src=devanagari&tgt=malayalam

 20. snusha santhosh says:

  This is the first time i visit this site.I like this site. I want to read vysabharatham

 21. Girish says:

  namsthe
  njan orupadu naalayi thiranjukondirikukayanu ‘sree lalitha sahsranamam’dayavucheythu ningal ithu upload cheyyumo?

 22. Latheesh says:

  Namasthe,
  Am interested to join with this project, please send me the details..

  • bharateeya says:

   Latheesh,

   I could not find any of the books in the list. I will write to you if I locate any book worthy of digitization.

 23. Libin Thathappilly says:

  I’m a graduate in sanskrit. And interested in Sanskrit and malayalam Literature. What can i do for the digitalization of our books….?

  • bharateeya says:

   Libin,

   First step is to get a copy of open domain books that are worthy of digitization. As I am outside Kerala, I am not in a position to visit public libraries in Kerala and look for such books. It would be great if you can do something in this direction. It is sufficient if you are able to get photocopy of books in open domain. We could scan this photocopy and then start typing it.

 24. Senthil kumar S says:

  Sir, I can help u, i am a Typist & Designer with 45-50 wpm 99% accuracy (English, Malayalam & Hindi (ISM). So call me or mail me your books for speedy results, i like this site and i want more books for reading. this is a wonder full thought for all…. surely i will help u…..

  senthilputhumana2030@gmail.com

  Mob : 9605030568

 25. MAHESH says:

  നമസ്ക്കാരം
  നിങളുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രവർത്തിയിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നുണ്ട് … സാവധാനം ചെയ്താൽ മതിയാകുന്ന ഒരു വർക്ക്‌ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ 2 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീരത് തരാം …. എന്നെയും നിങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളക്കുമോ ?????
  my mobile 9495314516

 26. Hareesh says:

  I am A Sanskrit Student…I am searching for the text “Manusmrthi”.Will you help me?

 27. Rajesh Kochaneth says:

  Sir,
  Aadyame nanni parayunnu…..parabramma swaroopanaaaya bhagavaan rakshikkatte ellaaavareyum…….athulitha balavaaaanaaaya hanumaaan swamiyude kazhiyunna athra elaaa slokangalum manthrangalum…..dayavu chaithu prasidheeekarikkaaan apekshikkunnu……my num 9447601501,,,,,sanskrit ethe pole oru bhsha prolsaahippikkunna ningalkku ellaaavarkkum jagadeeswaran nallathu varuthatte….nanniyode swanthan rajesh thripunithura…..

 28. Rajesh Kochaneth says:

  ennaaal kazhiyunna ellla frnds um und ethu nammude swantham site aaanu…. govt sanskrit college thripunithura le ellaaa frnds und ennum……jai bharatha desham jai samkritha kusumam……. enne sanskrit padippicha ellaaa gurukkanmaareyum namikkunnu…..aho bhaagyam….eee bhoomiyil njaaan janichathinu…….

 29. aswathy says:

  നമസ്ക്കാരം
  നിങളുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രവർത്തിയിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നുണ്ട് … സാവധാനം ചെയ്താൽ മതിയാകുന്ന ഒരു വർക്ക്‌ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ചെയ്തു തീരത് തരാം …. എന്നെയും നിങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളക്കുമോ ?????

  വിനയത്തോടെ
  Aswathy

  • bharateeya says:

   അശ്വതി,

   സഹായിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സിനു നന്ദി. അടുത്ത പ്രോജക്ട് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും അറിയിക്കാം.

 30. SUBRAHMANYA says:

  Dear Moderator,

  SRI MAHABHAKTHA VIJAYAM enna pusthakathinde malayalam paribhasha labhikkuvan agrahikkunnu. ENGLISH copy eniku kitti. pakshe malayalam paribhasha valare valare nallathanu. If available please let me know.

  Subrahmanya, Mysore

 31. Ramkumar says:

  Dear Moderator,

  I would like to get the Malayalam book Himagiri Viharam of Swami Tapovan Maharaj (Chinmaya Mission Publication) through this site. Please let me know if avaliable.

  Thanks,
  Ramkumar
  Cochin

  • bharateeya says:

   Ramkumar,

   We have not digitized Himagiriviharam as we do not know about its copyright status. We cannot digitize it unless it is in open domain.

 32. Biju Sharath kandy says:

  നമസ്കാരം,
  താങ്കള്‍ക് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഈ മഹദ്‌ സംരംഭത്തിന് ..
  ഞാന്‍ മുന്‍പ്‌ ഈ സംരംഭത്തില്‍ സഹായിക്കാന്‍ താല്പര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു മറുപടി കണ്ടില്ല. താല്പര്യം വീണ്ടും അറിയിക്കുന്നു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  • bharateeya says:

   ബിജു,

   നേരത്തെ മറുപടി എഴുതാന്‍ സാധിക്കാത്തതിന് ഖേദിക്കുന്നു. പുതിയ ഇ-ബുക്സ് പ്രോജക്ട് രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ആരംഭിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരം ഇ-മെയില്‍ വഴി അറിയിക്കാം.

 33. നമസ്കാരം,
  മഹത്തായ ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ,
  എനിക്ക് മലയാളം റ്റൈപ്പിങ്ങും പേജ്സെറ്ടിങ്ങും നന്നായിട്ടറിയാം , എനിക്കും ഈ പുന്യകര്മത്തിൽ പങ്കാളിയകനമേന്നുണ്ട് ,എന്നെയും നിങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളക്കുമോ ?????

  Suneesh Kumar K.S.
  9526007700
  suneesh@zoominnovation.com

  • bharateeya says:

   സുനീഷ്,

   അടുത്ത ഇ-ബുക്ക് പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ അറിയിക്കാം.

 34. Jenish says:

  ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഇടം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. വളരെ മഹത്തായ ഈ സംരംഭത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  താങ്കളുടെ ഈ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.

 35. Raghu says:

  Namaste, this is a great effort. May god bless all. Is it possible to get a digitized copy of Jayadeva Astapathi – geetha Govindam in malayalam.
  Many thanks,
  Raghu

 36. Renjith Raj says:

  Dear team members,

  I appreciate you all for doing such a wonderful job like these. Me also interested to join with you. I know Malayalam typing, and i can make the file in pdf also. Let me know how can be a part of you team.

  Renjith Raj

 37. gokul says:

  thanks… hai team members…is ther any digitalisation is going on yejur veda,samaveda?

 38. സ്വസ്തിയോഗാഭഗത്ത് says:

  താങ്കളുടെ ഈ സൽപ്രവർത്തിയിൽ അംഗമാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ഏതെങ്കിലും വർക്കിൽ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഭാഗഭാക്കാവുകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. തീർച്ചയായും അറിയിക്കുമല്ലോ?

 39. Babu says:

  ഈ മഹത് ഉദ്യമത്തിന് നന്ദി. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു. യാത്രാ വേളകളിലാണു മൊബൈൽ വഴി വായിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ പല പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഫോണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനാൽ സങ്കടമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? എന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധി?
  Some Unreable books (pdf format)
  108 upanishats
  Devi mahatmyam
  Lalitha sahasranamam

 40. sudheep says:

  plz add ayurveda books

  • bharateeya says:

   Sudheep,

   We can upload only books which are free from copyright. It is difficult to find such books on Ayurveda in Malayalam.

 41. Ragesh says:

  Can you please help me to find out the malayalam version of Mahabharatha, i want download it as pdf

  Ragesh

 42. sunil says:

  സുഹൃത്തുക്കളേ

  പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത ഒരു വലിയ സംരംഭം

  തീര്‍ച്ചയായും സഹായിക്കാം

  സാവകാശം ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയ ഒരു പുസ്തകം എനിക്കും തരിക

 43. Sobha Nambudiripad says:

  Dear Moderator,

  I would like to be a part of this project. I have experience in translating different works.

  Regards

  Sobha

 44. Deepak Nair says:

  Please digitize ‘Bharatha kadhamrutham’…!! Thank You

 45. bhattathiri says:

  Your website is beautiful, informative and excellent.
  Please digitize the Bhagavatam in malayalam moolam published by Guruvayur Devaswam

 46. bhattathiri says:

  ARTICLE: BHAGAVAD GITA AND MANAGEMENT – The Order of Time
  http://www.theorderoftime.com/science/sciences/articles/gitamanagement.html‎
  Articles from The Order about the science, nature, politics and spirituality of an alternative of time consciousness.
  ‎Introduction – ‎Management Guidelines from The … – ‎Manager’s Mental Health

 47. A.S.Muralidharan says:

  Namasthe,

  Yajurvedam, Sama vedam, 18 Puranangal evayonnum Listil kandilla. Vaayikkan nalla aagraham undu.

  Muralidharan

 48. ANIL KUMAR K.T says:

  Respected Moderator,

  I am deeply interested in your endeavour, and I think to participate with you. I am stenographer by profession. I have a copy of (translation) one book written by KADAPPASWAMIKAL, about 75 years back by name YOGASIKSHA ADHAVA PRAANAYAAMABHYASAKRAMA BHODHINI and to my knowledge this is a rare one and most of his works remain in Tamil. Since this is out of print and circulation, I started to re-type the same in VARAMOZHI and once the work is over, I shall forward the softcopy to you to upload in your website .
  Once again wish you all the best,

  Regards
  ANILKUMAR

  • bharateeya says:

   Anil Kumar,

   Good to know that you liked this blog. Whatever you see on this blog is the result of a group of volunteers who contributed their valuable time for this noble work. I sincerely appreciate your interest in this work. Please let me know if you need any help in typing the text of Yogasiksha. I assume that you are confident of completing it alone. In that case, please let me know once its typing is complete. I will be glad to post its ebook on this blog.

   • ANIL KUMAR K.T says:

    Dhanyatman,
    Thanks for your prompt reply. I am confident in completing typing work and after completion I shall forward the work to you for proof reading/editing.

    With prayers,
    ANIL

 49. Preetha Mohan says:

  Respected Moderator,
  Njan adyamayitaanu e site visit cheyunnath. Malayalam books’nu vendiyula e samrambham valare upayogapradhamaanu. Athinu munnottu vanna thaankalku nandi. Ee udyamathinte oru bhagamakan eniku talparyamundu. Saavakasam cheyyan pattiya pusthakamundekil, ente samayathinte oru bhagam athinayi chilavazikan njan talparyapedunu. Thaankalku ellavidha aasamsakalum orikal koodi ariyikunu.

 50. Prajith damodar says:

  Very good project. Thank you for your great effort.
  Can you please send me the details of book that contains daily routines of Hindus, esp acharam, Karmas, so and so

  Prajith

 51. Rajiv says:

  Dear Shankarji,

  I would like to be a part your esteemed mission.
  Anticipating your response..
  Rajiv.

 52. Sreenath says:

  Please post vikramadithyan stories

 53. Rajesh Nair says:

  I am looking for Mahabharatam in Malayalam by Kodungallor Kunhikuttan Thampuran. If any body have it, Please share.

 54. നമസ്കാരം,

  രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം പ്രായേണ ലഭ്യമല്ലാത്ത കൃതിയാണ്. ലഭ്യമായതിലാവട്ടെ, തെറ്റുകളുമുണ്ട്. കഴിയുന്നത്ര തെറ്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കി, ഞാന്‍ എന്റെ വെബ്സൈറ്റില്‍ (www.ramukaviyoor.blogspot.in) ഇതു മലയാളത്തില്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു, ഒരു മുഖവുരയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ കാവ്യം മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അര്‍ഥം പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.

  ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം !

  • bharateeya says:

   രാമു,

   ഇതു വളരെ സന്തോഷകരമായ വാര്‍ത്തയാണ്. രാമായണം ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തം ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയതിനു ഹൃദയംഗമമായ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

 55. BHAVANI says:

  Kuttikrishna maraarude ‘BHARATHAPARYADANAM’ dayavaayi upload cheyyuuuuu…..

 56. Gini says:

  തികച്ചും നല്ല ഒരു സംരംഭം… ഇതു വരെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടം. ഇതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ താല്പ്പര്യമുണ്ട്. മലയാളം ടൈപ് ചെയ്യാനുള്ള പണികൾ കുറച്ചൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അറിയിക്കുക.

 57. Aswin K A says:

  നമസ്ക്കാരം
  നിങളുടെ ഈ മഹത്തായ
  പ്രവർത്തിയിൽ
  തങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നുണ്
  ട് …
  എന്നെയും നിങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ
  ഒരാളക്കുമോ ?????
  My number:9809325684

 58. മാനവരാശിക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടാവുന്ന ഇത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ ഏറെ ശ്ളാഘനീയമാണ്.

  ഈ ഉദ്യമത്തില്‍ എന്നെയും ഒരു ഭാഗമാക്കിയാല്‍ പൂര്‍ണ്ണ മനസ്സോടെ സഹകരിക്കാന്‍
  ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്. അടുത്ത സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും അറിയിക്കുമല്ലോ.

  സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

  രാജേഷ് വിജയന്‍.
  ഫോണ്‍ഃ 9847234102
  email :jeshvijayan@gmail.com

 59. mullappilly says:

  I have translated a classic sanskrit book to Malayalam. Name of the book is Phaladeepika and the subject is astrology. Kindly visit my site to know more about me and my work. Page views already exceeded 10,000. Can I publish that book in PDF form in your site, If so kindly give necessary instrutions. The book has 600 pages, The work of DTP, proofreading and layout already completed.
  mullappilly.

  • bharateeya says:

   Mullappilly,

   I visited your site and read about your work. It would be highly useful to practicing astrologers and astrology students. I will send you a mail soon about posting the ebook on this site.

  • ശ്രീ മുല്ലപ്പിള്ളി,

   Font പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു. ഏതു ഫോണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്?

   നന്ദി

   -രാമു കവിയൂര്‍

   • bharateeya says:

    രാമു,

    മുല്ലപ്പിള്ളിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പി.ഡി.എഫില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണ്ട് MLTT Karthika യും ആ ഫാമിലിയിലെ തന്നെ മറ്റു ഫോണ്ടുകളുമാണ്. വിശദമായി അറിയുവാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

 60. rajmohan says:

  ഭാഗവതം മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

 61. Babu Paul Thuruthy says:

  മലയാളം ടൈപ്പിംഗ്‌, പ്രൂഫ്‌ റിഡി൦ഗ് എന്നിവയ്ക്ക് സഹായിക്കാം

 62. Reghu.M says:

  നമസ്കാരം,
  വളരെ വര്‍ഷങ്ങളായി മനുസ്മൃതിയുടെ മലയാള പതിപ്പ് ഡിജിട്ടലിസ് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടിരുന്നു.അതിന്‍റെ ലിങ്ക് ഇനിയും കാണുന്നില്ല.പ്രൊജക്റ്റ്‌ കമ്പ്ലീറ്റ്‌ ആയെങ്കില്‍ ദയവായി ലിങ്ക്അയച്ചുതരിക.

  വളരെ മഹത്തായ താങ്കളുടെ ഈ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.
  സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

  രഘു.എം
  email :reghumadhav@gmail.com

  • bharateeya says:

   രഘു,

   മനുസ്മൃതിയുടെ ടൈപ്പിങ്ങ് പൂര്‍ത്തിയായി. പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ് മുഴുവനായിട്ടില്ല. ഇനിയും അധികം വൈകാതെ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇ-ബുക്ക് തയ്യാറായാല്‍ രഘുവിനെ തീര്‍ച്ചയായും അറിയിക്കാം.

  • Priya says:

   Please share the link for Malayalam Manusrmithi
   With Regards
   Priya

 63. Sudhiii says:

  Autobiography of a Yogi
  മലയാളം പരിഭാഷ കിട്ടിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

  • bharateeya says:

   സുധി,

   യോഗിയുടെ ആത്മകഥയുടെ മലയാള പരിഭാഷ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് പകര്‍പ്പവകാശമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നത് നിയമലംഘനമാണ്.

 64. ravimohan says:

  വരാഹമിഹിരനറ ഹോരശാസ്ത്രം പബ്ലീഷ് കാണുമോ

 65. ABHIJITH S NAIR says:

  Please make mahabharatham available in this site

  • bharateeya says:

   Abhijith,

   Mahabharatam lyrical translation by Kunjikkuttan Tampuran in 8 volumes is available for download at sreyas.in

 66. renjith says:

  Good work. We are with you.

 67. Anu Gopinathan says:

  തിരുജ്ഞാന സംബന്ധർ എഴുതിയ തിരുകടൈകാപ്പ്‌ (രണ്ടാം തിരുമുറെ) മലയാളം പരിഭാഷ ലഭ്യം ആണോ ? അതിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അടങ്ങിയ ഭാഗം ഉണ്ട്. തമിഴ് ഭാഷ യിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് തര്ജമ ചെയ്തത് ഉണ്ടാകുമോ ? കരു മുതൽ തിരു വരെ എന്നാ ഭാഗം (ഗർഭസ്ഥ ശിശു വിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്ത്ഥന ) മാത്രം ആയാലും മതി

  • bharateeya says:

   രണ്ടാം തിരുമുറയുടെ പരിഭാഷ മലയാളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയില്ല. മലയാളഗ്രന്ഥവിവരം (http://www.malayalagrandham.com/search/)എന്ന കാറ്റലോഗ് സൈറ്റിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

   • Anu Gopinathan says:

    തമിഴ് ഭാഷയിലുള്ള കുറച്ചു ഭാഗം അയച്ചു തന്നാൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ? കാരണം മറ്റു ചില ശൈവ കൃതികൾ ( നാലടിയാർ, ജ്ഞാനകൊവൈ, തിരുമന്തിരം മൂവായിരം, തിരുവാസികം മുതലായവ ) ശ്രേയസ്.ഇന് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതു മാത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല

    • bharateeya says:

     തമിഴ് കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാന്‍ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് തമിഴ് ഭാഷ വശമില്ല. ഫോണ്ട് മാത്രം മലയാളത്തിലാക്കുവാനാണെങ്കില്‍ സഹായിക്കാം.

 68. C.S.Abhiram Nirmal says:

  First of all, I should congratulate every people behind this project.
  Unfortunately, I couldn,t find a single volume of “Vivekananda Sahithya Sarvsam” in this website and I would like to bring it to your notice,because, if you take effort to publish this, it would be great.

  • bharateeya says:

   Abhiram,

   Though all English works of Swami Vivekananda are in public domain, their Malayalam translations are still copyrighted since Complete works of Swami Vivekananda were published in Malayalam only after 1963 (birth centenary of Swami Vivekananda). So, we will have to wait for at least 10 years to start digitizing the Malayalam translations (copyright period for translation is 60 years).

 69. akhil says:

  KINDLY PUBLISH PANCHATHANTHRAM PROSE IN MALAYALAM IF U CAN………..

  Thnx,
  Akhil

 70. Abhijith says:

  kindly please publish MAHABARATHAM digitalised.

 71. Nikhil-ALuva says:

  Namsthe,

  I visited your site and read about your work.
  Appreciate your hard work.May GOD shower all bellisngs for your hardowork.
  Can u please upload one of the rarest book on lord ayyappa of sabarimala-Bhhothanatha Upyakhadam By Kalarackal Karthave.
  I have a copy of that and if need I can provide so that all ayyappa devottes can read and Ithink this book is a master reference book releated to Sabarimala Ayyappa Swamy.

  Swami Saranam

  • bharateeya says:

   Nikhil,

   I would be glad to post any religious, spiritual book on this blog. But, I don’t have this book – Bhootanatha Upakhyanam. Could you scan and send it? Or you can send it to my address. Let me know which is convenient for you. Before that we have to make sure that the book is free from copyright. Otherwise, we need to get permission from the author or his family.

 72. Sankaran Namboothiripad says:

  There was mention of 64 ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം കാവ്യം സുകുമാരകവി; രാമവാരിയര്‍ കൈക്കുളങ്ങര (വ്യാഖ്യാതാ) 1928 by Mr. Kartha in Sep,Nov 2012. I have studied 2 sargas of this book.
  The book used was the commentary of “Punnassery Nambi”. Over the years the entire copy became “powder”. The book with commentary of “rama-panivada” is brief.
  If the commentary by by Mr. Rama Warrier is available, I would like to revise my lessons.
  In the process, I can type and make an e-book also, if not done already.

  Regards.
  Sankaran

 73. arun r nath says:

  Sir
  Do you have eBook in yajur Veda

  Regarda

 74. ANEESH says:

  kindly please publish HINDU HISTORY digitalized.

 75. നമസ്കാരം,

  ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൊ?
  ഇല്ലെങ്കിൽ, സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് 🙂

  എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേര്ന്നുകൊണ്ടു,
  സസ്നേഹം,
  സൂരജ്

 76. Brahmadas says:

  Dear Sir
  Please publish Autobiography of a Yogi (Malayalam)

 77. Ganesh K Iyer says:

  പ്രിയ സുഹൃത്തേ,

  കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിലധികം വര്‍ഷങ്ങളായി ഡല്‍ഹിയില്‍ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാന്‍. മലയാളം ഭാഷയോടുള്ള പ്രിയമും പ്രതിബധതതയും ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുതന്നെ ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നു. വളരെ യാദ്ട്ൃശ്ചികമായിട്ടാണ് താങ്കളുടെ ബ്ലോഗ് കാണുവാന്‍ ഇടയായത്‌. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അഭിനനന്ദനങ്ങള്‍. ഈ ബ്ലോഗിനുവേണ്ടി എന്നാല്‍ കഴിയുന്ന സഹകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ എപ്പോഴും സന്നധനാണ്‌. തീര്‍ച്ചയായും താങ്കങള്‍ ബന്ധപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ

  ഗണേശ് കെ അയ്യര്‍

 78. Ganesh K Iyer says:

  I saw a post some one requesting some tamil transcript to get translated in Malayalam. In case the same is still required I can lend a helping hand, as I think I possess a little expertise in both the languages.

 79. jayasurian says:

  Hi,
  Is all the work for digitalising stopped? I couldn’t see any updates for few years i guess. Please let us know, i think there are so many people ready for lending hand 🙂

  Thanks,
  surian

 80. Dr. R. Sakthidharan Nair says:

  I have Malayalam PDF Files of 3 books of Swami Kashikananda Giri translated by Dr. Vanajakumari and published by School of Bhagavad Gita (Swami Sandeepananda Giri). Both Swamiji’s Ashram and Swami Sandeepanandji have given oral permission to publish it online. The books are:
  1. Vedanta Kusumanjali (A comprehensive text on Vedanta Philosophy)
  2. Bhagavata Thathwam ( A book version of his famous Bhagavatha Yajna at Prempuri, Mumbai)
  3. Gayathri Mahamantram(Sankara Bhashyam, with Swamiji’s varthikam).
  Since the files are in Pdf format there is no difficulty in uploading them. If you are interested kindly inform me.
  Regards,
  Dr. R. Sakthidharan Nair
  Prof. of Psychology (Rtd)
  Chitrakootam, AVRA – 85
  Vinayaka Nagar, Arappura
  Vattiyoorkavu. PO
  Trivandrum.695013.
  9447411970.

 81. sree says:

  need milarepa book

 82. vivek says:

  Hi
  Vedagalil radennam mathrame kittiyulu yejurvedam and samavedam athu kittiyila undegil athinte link ayakamo
  Valare mala prevarthikalane nigal cheyunathe ariyatha orupade kariyagal eethil ninnum
  Ariyan sadhichu thanks for all

 83. sreehari says:

  Digitalize cheyyanulla books photo eduth pdf aakkiyal mathiyo

  • bharateeya says:

   ശ്രീഹരി, സ്കാന്‍ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ കോപ്പിറൈറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞവയായിരിക്കണം.

 84. sangeeth says:

  Lalitha sahasranam malayalam post cheyyamo???

 85. Nisha says:

  നമസ്ക്കാരം
  നിങളുടെ ഈ മഹത്തായ
  പ്രവർത്തിയിൽ
  തങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നുണ്
  ട് …
  എന്നെയും നിങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ
  ഒരാളക്കുമോ ?????

 86. Harikrishnan T Menon says:

  Awesome work by you and your team.
  It is not easy to digitize so many books that too from older versions.
  Congrats and keep going.

 87. SUGATHAN. T. P. says:

  namasthe!
  I am Sugathan. I am having KAVERI MAHATMYAM printed in 1957. Presently it is a scanned copy. I have done this for my mother in law’s sake. She used it for three years and unfortunately passed away. She used to do KAVERY MAAHAATMYAM PAARAAYANAM in Thulam month. She was having problems with the small letters. So in this way I helped them. If you are interested I will send you this scanned copy. It is 260mb in size, and 240 pages.
  my mobile number is 9446943112.

 88. K. Babu says:

  Dear Sir,

  I am preparing a typewritten copy of Amarakosa. If it is of interest, I am pleased tp provide it when completed. It is about 1000 pages.

  Assuring you of my best cooperation always.

  Sincerely

  K. Babu

  • bharateeya says:

   Babu, Amarakosa moolam is already available on the internet in many sites. Are you typing any commentary along with moolam? I am interested if there is translation/commentary along with Amarakosam moolam.

 89. AJAY says:

  dear sir
  kindly publish chanakya sutra

 90. satheeshji says:

  namasthe,
  puthiya vivarangal ariyunnilla. digitise natakkunnuvo.. ethanu puthiya text. pl reply.

 91. Sajith Kumar says:

  **മഹത്ചരിത മാലിക**
  ഡിസി ബുക്‌സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോള്‍ ഔട്ട് ഓഫ് എഡിഷന്‍ ആണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടോ?

 92. Vishnu says:

  Namasthe…..
  Sir, thangalkum thangalude teaminum ella bhavugangalum nerunnu…….

 93. Bagilesh says:

  I am looking for Krishna Gatha by Cherusseri Namboothiri. If any body have it, Please share.

 94. Arjun Sures says:

  Hi I am looking for any Bhagavat Geeta version and upanishad version written by Swami Kashikananda Giri Maharaj in Devanagari script. I am more comfortable reading Sanskrit that way. Thanks in advance.

  • bharateeya says:

   Arjun, All books of Swami Kashikanandaji are copyrighted. We cannot share their scans on the internet. You may contact his ashram for procuring print editions of his books. Address is given below.
   Anandavan Ashram, Swami Vivekanand Road, Kandivali, (pashchim) Mumbai 400067

 95. RAMAKRISHNAN.P says:

  I HAVE COPIED VOL.1 AND 2 OF MAHABHARATAM IN MALAYALAM. I NEED VOL.3 OF THIS EBOOK. KINDLY MAKE ARRANGEMENTS.tHANK YIOU VERY MUCH AND PRAY gOD TO ATTAIBN SUCCESS IN YOUR EFFORTS.
  rAMKRISHNAN
  COIMBATORE-641004

 96. Mahesh Kumar says:

  Required Hatha Yoga Pradipika malayalam translation, I am not fluent in Malyalam typing but can do little if you guide
  regards
  Mahesh

 97. Deepa S U says:

  നമസ്കാരം,
  താങ്കള്‍ക് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഈ മഹദ്‌ സംരംഭത്തിന് ..
  ഞാന്‍ മുന്‍പ്‌ ഈ സംരംഭത്തില്‍ സഹായിക്കാന്‍ താല്പര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു മറുപടി കണ്ടില്ല. താല്പര്യം വീണ്ടും അറിയിക്കുന്നു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 98. Vishnu says:

  Hi,

  Appreciate the effort. Is it possible to get e book of “Sreekrishna Leelamrutham” by Karakkad Kesavan Namboodiri. (came across the same recently, it is an excellent piece of work in recent times – Bhagavatha Sangraham in Sanskrit )

  Thanks,
  Vishnu

 99. haris says:

  pls try to include sherlock holmes sampoorna krithikal. Can anyone suggest anyway to get it in pdf. pls…

 100. Vikraman B.Pillai says:

  Hello This is an excellent opportunity for all malayalee s to bring forward the real values of our History, Culture to the new generation as well as to the world to know us n the importance of our culture . I am proud to be subscribed.
  Vikraman Pillai. Mumbai.

 101. വിനോദ് കുമാര്‍ വി.എസ് says:

  വ്യാധഗീത എന്ന പുസ്തകം കിട്ടുമെങ്കില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഞാന്‍ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു, കിട്ടിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിലെതായാലും തരക്കേടില്ല. ഈ വേദാന്ത ഗ്രന്ഥം അത്യന്തം ഗംഭീരമാണെന്ന് ഗൂഗിളില്‍ തിരഞ്ഞാല്‍ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്.

 102. pramod perumbaaikkad says:

  ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സംരംഭത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ താത്പര്യമുണ്ട് .

  Please write back on my e mail ID

 103. JISHNU B R says:

  Indulekha

 104. Sibin says:

  Sir,
  Pls transalate the book “THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI”
  I’m waiting for ur response
  Thank u

  • bharateeya says:

   സിബിന്‍, ‘വിജയം സുനിശ്ചിതം’ എന്ന പേരില്‍ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഭാഷ ഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോപ്പിറൈറ്റുള്ള പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യാനാവില്ല. താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ മലയാളപരിഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭ്യമാണ്.

   http://www.puzha.com/malayalam/bookstore/cgi-bin/book-detail.cgi?code=4308

 105. Sibin says:

  Thank you sir

 106. Alex Mathew says:

  sir
  Need a malayalam transalation of SAMARANGANA SUTHRADHARA.
  Please help in this

  Thanking you

 107. Madhu Prakash says:

  Anybody can upload MALAYALAM BALA SAHITHYNGAL in malayalamebooks.org please?

 108. jyothish says:

  Meluhayile Chiranjivikal / Naganmarude Rahasyam / Vayuputranmarude Sapatham
  ee books undo malayalathil

 109. Rijin says:

  I am very happy to see this great website. I express my well wishes for the entire team. I heard about a old upanishad called GARBOBANISHAD.
  Which is related on pregnancy and developments. I have seen the English pdf.Do you have malayalam one. If you have then please publish here.

  Hopefully
  Rijin.P

 110. Sreelakshmi says:

  KERALA SAKUNTHALAM…ATOOR KRISHNAPISHARADI. Pls provide this book. This book is not anywhere in websites i think.
  Thank you

  • bharateeya says:

   Sreelakshmi, Are you doing resesarch on any subject related to Kerala Sakuntalam. I have not come across this book on the internet. You may try to get its copy from book sellers or from public libraries.

 111. BHAGEERATHAN G says:

  jothisha books vallathum undo.evidyum kanan illa

 112. Reshma sandeep says:

  ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളി ആകാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 113. Rahul says:

  Its good step. I Wish you all the best.. I need to know about “Ashtawakra Gita”. please advise . thank you.

 114. Suresh Babu says:

  The site is very helpful. Request for e book on Njanappana.

 115. Ashira says:

  Sir,
  കുട്ടികൃഷ്‌ണ മാരാരുടെ ‘ഭാരതപര്യടനം’ upload ചെയ്യുമോ?? താങ്കളുടെ ഈ സദുദ്ദ്യമത്തിന് എന്‍റെ എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഒപ്പം ഇതില്‍ പങ്കുചേരാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • bharateeya says:

   ആഷിര, കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ കൃതികള്‍ ഇപ്പോഴും പകര്‍പ്പവകാശപരിധിയിലാണ്. പകര്‍പ്പവകാശനിയമമനുസരിച്ച് എഴുത്തുകാരന്റെ മരണശേഷം 60 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ കൃതികള്‍ ഓപ്പണ്‍ ഡൊമെയ്നില്‍ വരുകയുള്ളു.

   അടുത്തകാലത്ത് തമിഴ്‍നാട് ഗവണ്മെന്റ് മുന്‍കൈയ്യെടുത്ത് തമിഴിലെ നൂറോളം പ്രശസ്തസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകൃതികള്‍ ദേശസാല്‍ക്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനായി തമിഴ്‍നാട് ഗവണ്മെന്റ് 5 കോടിയോളം രൂപ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് നല്കി. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഫലമായി ആയിരത്തോളം തമിഴ് ആധുനിക കൃതികള്‍ ഓപ്പണ്‍ഡൊമെയ്നില്‍ വന്നുചേര്‍ന്നു. ഇതുപോലൊരു സംരംഭം കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാരും നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുള്‍പ്പെടെ അനേകം പ്രശസ്തസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ പകര്‍പ്പവകാശപരിധിയില്‍നിന്ന് മുക്തമാകും.

 116. Jaya Prakash says:

  Hello Team,
  I am searching for Ramapanivada Mukunda Shataka in Sanskrit and also his other books.
  If you have please share the soft copy to my Mail id.

  Thanks
  Jaya Prakash

 117. SREEKUMAR says:

  മഹാഭാരതം pdf മുഴുവൻ ആയും ലഭിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ടോ ?

 118. pramod kumar says:

  namasthey.
  njan valarekkalamayi anweshichu kondirunna pusthakangal okke labhichu.
  nandiyundu.
  oru abhyardhanayundu,
  sivapuranam listil kandilla.
  dhayavayi listil add cheyyane?
  KOODATHE MALI BHAGAVATHAM,BHARATHAM,RAMAYANAM
  THANKS

 119. Greeshma says:

  Hi ,
  I am interested in your digitalization project .
  I would also like to get the digitalized copy of M T Vadudevan Sir’s Randamoozham.
  Really appreciate all your efforts for such an awesome
  Project .

  Regards ,

  Greeshma

 120. Lekshmi J Nair says:

  Hi I am lekshmi. i would like to know how to be a part of this digitization work. I have knowledge in typing malayalam and also in proof reading. Please let me know the procedures through my email if possible 🙂

 121. R. Sasidhara Varma says:

  സര്‍,

  എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഞാന്‍ മാവേലിക്കരക്കാരനാണ്. പേര് ശശിധരവര്‍മ്മ. മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ആറിയാം. പക്ഷേ താങ്കള്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കു പോലും എന്‍റെ കൈവശമില്ല.

  എന്ന് സസ്നേഹം
  വര്‍മ്മ

 122. Mr.Indukumar Varma says:

  Dhanyalman, You are doing a wonderful job. I am a late joiner in the crowd. The renowned Bhagavatha Aacharian (late)A.K.Balakrishnarayanan Pisharodi was a great promoter of Sri.Krishnacharitham by Sukumaran Kavi. But never had the full text in Malayalam script. Is the same in Malayalam script and with commentary available? ? either book version or digital. If so I would like to have a copy of that either way. Secondly I can only help you by some pecuniary means. All the very best. Kindly reply.My mobile No: 9447754611.

 123. Sajith says:

  നമസ്തേ,
  എനിക്ക് ഈ ഉദ്യമത്തില്‍ ഭാഗം ആകണമെന്ന് ഉണ്ട്.
  കുറച്ചു ഭാഗങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ടൈപ്പ് ചയ്തു തരാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു ആയതിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ദയവായി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക.

 124. Gangadharan says:

  Namasthe
  I am interested in this big task….Appreciating your great effort…!!
  I use google to type malayalam here and there. i think, i can try some pages of-course, but little doubt about the exact conversion.. there may be some mistake in my malayalam. So if you are reading / correcting before uploading, that will be good. If interested, please advise how to be a part of this..

 125. manu ms says:

  നമസ്കാരം സ്വാമി രാമയുടെ ഹിമാലയത്തിലെ ഗുരുക്കൻമാർക്കൊപ്പം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ p pdfലഭ്യമാണോ

 126. Gopakumar NT says:

  എഴുത്തച്ചന്‍റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് PDF ലഭ്യമാണോ ?

 127. jishnu says:

  samarankana sutradhara malayalam lebhyamano

 128. Arjun C. Nair says:

  നമസ്കാരം,

  എനിക്കും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കുചേർന്നാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട്. സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പേജുകൾ അയച്ചുതന്നാൽ കഴിയുന്നതും രീതിയിൽ ഞാൻ അത് proof reading ചെയ്തു തന്നുകൊള്ളാം.

  മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  അർജുൻ

 129. dheeraj says:

  Vayuputranmarude Sapatham pdf file indo indengil mail cheyumo

 130. Sidharthan says:

  Booksnte okke copyright violated aaville?
  Ithinte legality enganeyaa…
  Yogiyude Athmakadha DigCopy indo…
  Let me help you also….
  Anyway its worth this kind of work, a lot…

  • bharateeya says:

   ഇന്ത്യയിലെ കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമമനുസരിച്ച് ഗ്രന്ഥകാരന്റെ മരണശേഷം 60 വര്‍ഷം കഴിയുന്നതുവരെ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അനന്തരവകാശികള്‍ക്ക് കോപ്പിറൈറ്റുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കൃതികള്‍ ഓപ്പണ്‍ ഡൊമെയ്നില്‍ വന്നുചേരുന്നു. പ്രസാധകര്‍ക്ക് കോപ്പിറൈറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍, അവ പ്രസിദ്ധികരിക്കപ്പെട്ട നാള്‍ മുതല്‍ 60 വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് പ്രസാധകര്‍ക്ക് കോപ്പിറൈറ്റുണ്ട്. പിന്നീട് ആ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഓപ്പണ്‍ ഡൊമെയ്നില്‍ വന്നുചേരുന്നു.

   ഈ ബ്ലോഗിലിട്ടിരിക്കുന്ന കൃതികളെല്ലാം ഓപ്പണ്‍ ഡൊമെയ്നിലുള്ളവയാണ്. ചില കൃതികള്‍ പകര്‍പ്പവകാശമുള്ളവരുടെ അനുമതിയോടെ ഇ-ബുക്കായി ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അത് അവിടവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

 131. aparna says:

  please upload thyagaraja swami krithikal in malayalam

 132. sinan says:

  Please digitize
  Balyakalasakhi….

 133. Sir,
  I am a teaching students how to type in malayalam, only basic education is provided, but they are still interested in taking part in the effort of digitalizing malayalam literature. Suggest a book, so that we can be of some help. And please let me know whether it is legal to digitalise the megha chaya of g sankara kuripp.

  • bharateeya says:

   Namaste, As per Indian copyright law, the works of an author are copyrighted upto 60 years after the demise of the author. Mahakavi G passed away in 1978. So, his books will be not be free from copyright till 2038 unless his family members decide to dedicate his works to the free domain.

   It is not necessary to type whole books now, since we can make use of Google OCR to get the text of a scanned book. Only the proof-reading of the OCR text will have to be done manually by volunteers.

   You can take up any of the following dramas of Kunjikkuttan Thampuran for digitization. Please let me know if you are not familiar with Google Drive OCR.
   https://archive.org/details/HamletMalKunjikkuttanThampuran
   https://archive.org/details/GangavatharanamNadakam

 134. Ajin. M. J says:

  സർ എന്റെ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്റെ സഹായം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ, ubuntu linux ഉണ്ട്. മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് അതിൽ സാധ്യമാണോ

 135. Prathap says:

  ഈ പ്രോജക്ട് എന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഒരു സംശയമുണ്ട്. pdf ഫോർമാറ്റിലുള്ള വാചകങ്ങൾ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ആയി കോപ്പി ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

 136. Parvathi Ambalapuzha says:

  പ്രോജക്ടില്‍ പങ്കാളി ആകാന്‍ താത്പര്യം ഉണ്ട്. എന്ത്, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയിക്കുമല്ലോ. proof reading-ഓ ടൈപ്പിംഗ്‌-ഓ എന്തുമാകാം. സമയമനുസരിച്ച് ഈ നല്ല കാര്യത്തില്‍ പങ്ക് ചേരാന്‍ സന്തോഷമേ ഉള്ളു.

 137. സനിൽ കളരിക്കൽ says:

  ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കെടാവിളക്കിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്താണ് ഞാൻ കുറേയേറെ സെർച്ചു ചെയ്തു

 138. Sooraj says:

  നമസ്തേ !
  ആദ്യമേ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും അങ്ങയെ അറിയിക്കട്ടെ ! ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിൽ എത്തിക്കാനും എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യുവാനും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.
  നന്ദിപൂർവം സൂരജ്

 139. Sinraj says:

  ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം എന്ന കാവ്യം എവിടെ എങ്കിലും ലഭിക്കുമോ?

 140. Dr K THampankannanchara MA PhD says:

  Bhrugu samhitha koodi up load cheyithaal nannayirunnu.

  regds

 141. ഹാലോ സർ ,
  കുറച്ചു നാളുകളായി നമ്മൾ, തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രോജക്ട് ഒന്നും ഇല്ലേ?
  രാജ്‌മോഹൻ

  • bharateeya says:

   നമസ്തേ,

   കമന്റു വായിച്ചപ്പോള്‍ വളരെ സന്തോഷംതോന്നി. ചില ജോലിത്തിരക്കുകള്‍ കാരണം ബ്ലോഗിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കുറെ നാളായി ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. വേറെയും ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്.

   കുറച്ചുനാളായി ഗൂഗിള്‍ ഓസിആര്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്കാന്‍ ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങള്‍ പഴയതുപോലെ മുഴുവനായി മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോള്‍ ജോലി കുറെക്കൂടി എളുപ്പമാണ്. സ്കാന്‍ ചെയ്ത പുസ്തകത്തിന്റെ എട്ടോ പത്തോ പേജുകള്‍ വീതം ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവില്‍ ഓസിആര്‍ (O.C.R.) ചെയ്തിട്ട് തിരുത്തിയാല്‍ മതിയാകും.

   പിന്നെ അതിനു പറ്റിയ കോപ്പിറൈറ്റില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളും ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടില്ല. കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ശബരിമലയുടെയും അയ്യപ്പന്റെയും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നതുകണ്ടപ്പോള്‍ ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം സംസ്കൃതം മൂലവും പരിഭാഷയുമുള്ള പതിപ്പോ, കിളിപ്പാട്ടോ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹംതോന്നി. പക്ഷെ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കോപ്പി ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

   ഇക്കാര്യത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങളോ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ തുറന്ന് എഴുതുക.

 142. BINU says:

  ഈ മഹത്തായ പരിശ്രമത്തിനു എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു …

 143. BINU says:

  ബ്രഹ്മപുരാണം മലയാളം പരിഭാഷ ലഭ്യമാണോ . . .

  • bharateeya says:

   ഡി.സി. ബുക്സ് മഹാപുരാണപരമ്പര എന്ന പേരില്‍ പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങളുടെ മലയാളപരിഭാഷ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. dcbooksonline ല്‍നിന്നോ നേരിട്ട് പ്രസാധകരില്‍നിന്നോ വാങ്ങാം.

 144. sureshboman says:

  Sir,

  pleasae publish Sri. Chirakkal T. Balakrishnan Nair’s writings. He have complied lots of history and story of Malabar.

  All the best to your efforts..

 145. sureshboman says:

  Sir,

  Malayalam Ramacharithamanasam by Tulsidas is available? please let me know.

  Thanks.

 146. R. Sasidhara VArma says:

  I know malayalam typing

 147. R. Sasidhara VArma says:

  It is a good worthy work

 148. Rakesh says:

  Love ur work. Is there any way I can get 18 Puranas ?

 149. Vijesh Nair says:

  Such a great work. Thank you so much.

 150. sudheesh says:

  sir…
  Chanakya sutram… malayala paribhasha undo…. please help… me

 151. Praveen chandranangalam says:

  പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ??

 152. Vineeth says:

  Namasthe,
  Aranmula vialasam hamsapattu enna pusthakam engane engilum kittan poomvazhi undo? njan ithil check cheythu pakshe kittiyilla…. dayavayi arude engilum pakkal undengilo athalla ningalkku ariyavunna arude engilum pakkal undengilo vineeth415@live.com enna mail idyil oru msg iduka….

 153. Tushar says:

  can you please send a link to ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം ? the book published in 1929 about Swami Ayyappa?

 154. Ram mohan says:

  Namasthe,

  Eanikku lalithopakyanam e book kittan valla vaZiyum undooo?

 155. Ram mohan says:

  Malayalam e book lalithopakayanam aanu enikku vendathu

 156. Sonu benny says:

  Namasthe, I would like to know about the progress of mahabharatam malayalam translation.

 157. Shibin says:

  I would like to help you on this great initiative..
  please tell me how can I help you with digitisation by data entry.
  Also need to get the download link for the Puranams especially Garuda purana..
  Regards
  Shibin

 158. JVM says:

  It will be really helpful for me if you can provide the online source for Bhasha bharatam by Kunjikkuttan Tampuran

 159. Majeesh says:

  The ivory throne Malayalam or English PDF kittumo

  • bharateeya says:

   It is a policy of this website to share only the books which are in public domain or which are free from copyright.

 160. Nayan says:

  Books ePUB, MOBI formats il koodi publish cheythaal valare nallath aayirikkum

 161. B.D.PILLAI says:

  https://archive.org/search.php?query=-++malayalam+book&page=5 lot of E- books available in this websites-:-pl. check ,

 162. Ravishankar says:

  First of all, I would like to congratulate from the bottom of heart to all those who are part of these projects. Tremendous efforts and synergy is been used and the effects of its results will be long lasting and Sempiternal.

  There are websites which would convert PDF to ePub and Mobi for free. this could help these books to be more popular.

  I would like request to take up “Tharka Shasthra” and “Sangham” to be included in the projects.

 163. Krishnaparasad says:

  Can you please publish Kuttykrishna Marar’s Bharatha Paryadanam

  • bharateeya says:

   Marar’s book is copyrighted. Copyrighted books cannot be published on blogs without permission. It is not easy to get permission. If you know some of his family members and if they are willing to give permission we can digitize and add it to this blog.

   An author’s books are copyrighted for 60 years from the date of his demise. In this case, the copyright is valid till 2033.

 164. shainy says:

  Any help needed in typing you can contact me.

 165. Hemanth says:

  Please Add പരശു രാമ കല്പ സൂത്രം , കുലാർണവ തന്ത്രം

 166. Unnikrishnan says:

  I can type malayalam

 167. Ramesh p says:

  NAMASTHE
  RIGVEDA – BY omc- 3,4,5 VOLUMES MAY BE UPLOADED PLEASE.

 168. Vineeth krishnan says:

  Garuda puranam malayalam upload ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?

Leave a Reply